Ytterligare 12 fönster är nu utbytta till moderna isolerrutor. Därmed är alla fönster, utom i källaren, moderna isolerrutor. Dom nu utbytta fönstren sitter i norra fasaden mot Stationsparken.

RO-Gruppen hyr ”Linedancelokalen” 10 månader för att använda som kontor och personalutrymmen under byggtiden av  nya ICA-entrén.

Efter en omfattande renovering och ombyggnad så övertar Davsjö Vård AB lokalen där judoklubben tidigare huserade. Därmed utökar man sina ytor från 39 kvm till 150 kvm. Vi välkomnar också en ny hyresgäst, Teamwork Sales Scandinavia AB, till huset. Dom tar över lokalen där Davsjö Vård tidigare huserade.

Miyama Ryu Judo & Ju Jutsu Club flyttar ut. Dom har växt och har nu hittat nya lokaler i Borås. Även Fristad Country Linedancers har flyttat från Fristadshuset. Samtliga hissar har genomgått sin årliga besiktning med godkänt resultat.

Ett nytt tak har byggts över källartrappan mellan lastbryggan och järnvägen. Hydraul-hissen stängs av den 14+15 mars för reparation.

Liften vid lastbryggan får en välbehövlig översyn och samtliga dagvattenbrunnar på gården slamsugs.