Fasaden in mot gården får en tilläggsisolering. Nya persienner monteras i alla nya fönster här. Polab AB, som importerar LED-armaturer för offentlig miljö, flyttar sitt lager till Fristadshuset.

Alla eternitplattor plockas bort i fasaden. Fönstren byts ut och Röda Korset får en ny dörr till lastbryggan. CL Solutions AB tar över Sympatex kontorslokal på tredje våning.

Byggnadsställning kommer upp inför renoveringen av fasaden in mot gården.

44 nya fönster anländer från Orama i Lysekil. Dessa skall sitta i fasaden in mot gården.

Road to Success Sverige AB, som har haft försäljningskontor på tredje våningen, organiserar om.  Lokalen övertas av VH2 Sydväst AB med samma verksamhet d.v.s. försäljning av Kirbymaskiner.

Borås Stad hyr konferensrummet för att användas som omklädningsrum åt Hemtjänsten och hemsjukvården i Fristad.