Road to Success Sverige AB, som har haft försäljningskontor på tredje våningen, organiserar om.  Lokalen övertas av VH2 Sydväst AB med samma verksamhet d.v.s. försäljning av Kirbymaskiner.

Borås Stad hyr konferensrummet för att användas som omklädningsrum åt Hemtjänsten och hemsjukvården i Fristad.

Sista hissen för ombyggnad till gällande lagar, stora hydraul-hissen, är nu också ombyggd. Samma lösning som i stora linhissen med ljusridålist, nödbelysning och nödtelefon med GSM-överföring installerades. Samtliga husets fyra hissar är nu godkända för fortsatt användning.

Fristads Hembygdsförening hyr ett förråd för att ha som arkiv. Stora linhissen år nu också renoverad och ombyggd  enligt gällande lag. Även denna hiss har utrustats med en ljusridålist för att öka säkerheten. Dessutom är hela elektroniken utbytt och en nödtelefon installerad.

Personhissen vid huvudentrén är nu renoverad och ombyggd enligt gällande lag. En ljusridålist är insatt så hissen stannar om man kommer åt väggen under gång.

Nu är upphandlingen klar avseende hissrenoveringarna. Arbetet kommer att starta i december och avslutas i mars.