Resterande bokparkett i Frigyms lokal tas bort och golvet flytspacklas inför mattläggning. Elsäkerhetsbesiktning utförs.

Nu är alla shuntar och pumpar i pannrummet utbytta till nya driftsäkra och energisnåla dito. Ett spolrum byggs till REHABs kommande inflyttning.

Arbetet med att byta ut alla pumpar & shuntar i pannrummet påbörjas. AB Myrås Gardin & Textil flyttar in.

Fläktsystemet i lokal 2:001 på andra våning får nya tystare fläktar.

Det slitna golvet i norra huvudentrén slipas ner och får nytt lacklager.

Arbetet fortskrider med att automatisera och byta ut belysningen i korridorer mot LED.