Fällgren Invest AB flyttar ut och lokalen övertas istället av M2 Interiör AB. En trappa i granit byggs i slänten mellan rondellen och nedre entrén i glastrapphuset. Gångarna asfalteras och ett cykelställ sätts upp.

Sotning utförs på 29:an. Ytterligare kyla installeras hos Fristad Konsult.

Ett nytt styr- & övervakningssystem installeras till fläktsystemet av Kabona. Haugen-Gruppen flyttar ut och istället flyttar Lumlight in i deras lokal.

Borås Medicinska Fotvård flyttar ut från 29:an. Lokalen tas istället över av Evas Friskvård.

Folktandvården har sin officiella invigning. BAT flyttar ut.

PNK Fashion & Beauty Makeup flyttar in på plan 2 i Fristadshuset.