Den årliga översynen av husets brandposter utfördes utan anmärkningar. Frigyms fläktsystem fick nya fräscha luftfilter. Nya blommor planterades vid entréer och infarter.

Södra entrén ”glashuset” inklusive glashissen fönsterputsas in- och utvändigt. På Stora Vägen 29 byggs en sandlåda till den ökande barnaskaran.

Stolar och bord byts ut i konferensrummet. Nya säkerhetsdörrar installeras i 29:ans lägenheter.

Trasiga mattskarvar i Frigyms lokaler samt i korridoren på tredje våning lagas. Sonja Greijer flyttar ut.

Ett extra element installeras i Folktandvårdens lunchrum. Belysningen förstärks vid hissmaskinrum nummer två.

En ny hyresgäst: PS Isol AB flyttar in i den nyrenoverade lokalen där tryckeriet låg.