Hemtjänsten förlänger sitt avtal och en stor renovering inkluderande ombyggt kök startar upp i deras lokal. Ny dusch installeras i anslutning till Hemtjänstens omklädningsrum.

Stora hydraulhissens mjukstart byts ut då hissen tenderat att rycka vid start och stop.

Efter intrimning och kontrollmätning fungerar nu värmen som den skall hos Myrås Gardin & Textil.

Elementytan dubbleras hos Myrås Gardin & Textil efter problem med att få upp temperaturen i deras lokal.

Traditionsenligt Luciafirande med kaffe och lussekatter har genomförts i konferenslokalen. 60 gäster kom vilket är nytt rekord. Luciatåget kom från Kulturskolan.

Resterande fläktsystem i huset får nya filter. Källarfönstren utrustas med ljusbrunnar.