Evas Friskvård får nya dörrar och fönster med isolerglas. Nya fläktfilter i norra husdelen.

Gargeportarna på laskajen besiktigas med godkänt resultat. Ny VVC-pump installeras då den gamla sjöng på sista versen. FAM-Huset flyttar in på våning 3.

Anticimex inspekterar ute och inne. En mus fångad (utomhus). Garageportarna servas. Stort avloppsstopp i norra husdelen åtgärdat genom högtrycksspolning.

Ny asfalt läggs utefter 29:ans norra fasad för att regnvattnet skall rinna undan bättre. Ny hyresgäst, Mix Beauty Room, flyttar in på tredje våning.

Ny hresgäst, Wifetrap Brewery, öppnar ett ”Taproom” i 29:an. Relationsritningarna uppdateras efter ombyggnaden av Elastocons och Hemtjänstens lokaler.

Den årliga kontrollen av brandposter utförs utan anmärkning. Befintliga kolsyresläckare laddas om. Luftfiltren till Frigym byts ut.