En fantastisk Muralmålning utförd av Valeria Montti Colque färdigställs på Choisehusets fasad. Ett flertal brandslangar som passerat ”bäst före datum” byts ut i Fristadshuset.

Q-Material Handling Systems AB flyttar från Fristadshuset efter att ha haft lager där i 11 år. Ägandeskapet till Fristadshuset övergår till Peter Magnuson som därmed blir 4:e generationen Magnuson att äga huset. Samtidigt tas även ”Choisehuset” över av Peter.

Den årliga översynen av husets brandposter utfördes utan anmärkningar. Frigyms fläktsystem fick nya fräscha luftfilter. Nya blommor planterades vid entréer och infarter.

Södra entrén ”glashuset” inklusive glashissen fönsterputsas in- och utvändigt. På Stora Vägen 29 byggs en sandlåda till den ökande barnaskaran.

Stolar och bord byts ut i konferensrummet. Nya säkerhetsdörrar installeras i 29:ans lägenheter.

Trasiga mattskarvar i Frigyms lokaler samt i korridoren på tredje våning lagas. Sonja Greijer flyttar ut.