Gargeportarna på laskajen besiktigas med godkänt resultat. Ny VVC-pump installeras då den gamla sjöng på sista versen. FAM-Huset flyttar in på våning 3.

Anticimex inspekterar ute och inne. En mus fångad (utomhus). Garageportarna servas. Stort avloppsstopp i norra husdelen åtgärdat genom högtrycksspolning.

Ny asfalt läggs utefter 29:ans norra fasad för att regnvattnet skall rinna undan bättre. Ny hyresgäst, Mix Beauty Room, flyttar in på tredje våning.

Ny hresgäst, Wifetrap Brewery, öppnar ett ”Taproom” i 29:an. Relationsritningarna uppdateras efter ombyggnaden av Elastocons och Hemtjänstens lokaler.

Den årliga kontrollen av brandposter utförs utan anmärkning. Befintliga kolsyresläckare laddas om. Luftfiltren till Frigym byts ut.

Renoveringen av Hemtjänstens lokaler inklusive nytt kök är klar. Ny dörrautomatik monteras på norra huvudentrén. Samtliga glasrutor i södra huvudentén (glashuset) putsas.