Efter ett års uppehåll av vår tradition på grund av pandemin firades Lucia igen i husets konferensrum. Ett rum i kontorshotellet målades om.

Ny kylanläggning installeras till Hemsjukvårdens lokaler. Nu för att även betjäna lunchrummet.

Stora Vägen 29: Ett påkört och krökt trappräcke vid 29B lagas och lackeras om. Det nyöppnade fönstret i lägenhet 4 förses med persienner.

Stora Vägen 29: Ett sedan länge igenbyggt fönster öppnas upp i lägenhet nr 4. Taproom och Bodyset får nya skyltfönster och entrédörrar. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförs. Hängrännorna på syd och österfasaden byts ut till nya. Stora Vägen 31: Personhissen vid norra huvudentrén får nya drivremmar.

En fantastisk Muralmålning utförd av Valeria Montti Colque färdigställs på Choisehusets fasad. Ett flertal brandslangar som passerat ”bäst före datum” byts ut i Fristadshuset.

Q-Material Handling Systems AB flyttar från Fristadshuset efter att ha haft lager där i 11 år. Ägandeskapet till Fristadshuset övergår till Peter Magnuson som därmed blir 4:e generationen Magnuson att äga huset. Samtidigt tas även ”Choisehuset” över av Peter.