Ny asfalt läggs utefter 29:ans norra fasad för att regnvattnet skall rinna undan bättre. Ny hyresgäst, Mix Beauty Room, flyttar in på tredje våning.

Ny hresgäst, Wifetrap Brewery, öppnar ett ”Taproom” i 29:an. Relationsritningarna uppdateras efter ombyggnaden av Elastocons och Hemtjänstens lokaler.

Den årliga kontrollen av brandposter utförs utan anmärkning. Befintliga kolsyresläckare laddas om. Luftfiltren till Frigym byts ut.

Renoveringen av Hemtjänstens lokaler inklusive nytt kök är klar. Ny dörrautomatik monteras på norra huvudentrén. Samtliga glasrutor i södra huvudentén (glashuset) putsas.

Hemtjänsten förlänger sitt avtal och en stor renovering inkluderande ombyggt kök startar upp i deras lokal. Ny dusch installeras i anslutning till Hemtjänstens omklädningsrum.

Stora hydraulhissens mjukstart byts ut då hissen tenderat att rycka vid start och stop.