OVK-besiktningen färdigställdes och blev godkänd i Fristadshuset. En stor renovering av Frigyms omklädningsrum påbörjas.

Felsökning av ventilationskanal tillhörande del av kontorsområde på 3:e våning samt byte av värmerelä. Målning och uppfräschning av allmänna utrymmen påbörjas.

Stora Vägen 29: Sofies Mediala flyttade ut i årsskiftet efter att ha varit hyresgäst i 3 år. Ny hyresgäst flyttar in till kontorshotellet i Fristadshuset. Nu är endast ett rum ledigt. Hissbesiktning utfördes utan anmärkning.

Efter ett års uppehåll av vår tradition på grund av pandemin firades Lucia igen i husets konferensrum. Ett rum i kontorshotellet målades om.

Ny kylanläggning installeras till Hemsjukvårdens lokaler. Nu för att även betjäna lunchrummet.

Stora Vägen 29: Ett påkört och krökt trappräcke vid 29B lagas och lackeras om. Det nyöppnade fönstret i lägenhet 4 förses med persienner.