Ny kylanläggning installeras till Hemsjukvårdens lokaler. Nu för att även betjäna lunchrummet.

Stora Vägen 29: Ett påkört och krökt trappräcke vid 29B lagas och lackeras om. Det nyöppnade fönstret i lägenhet 4 förses med persienner.

Stora Vägen 29: Ett sedan länge igenbyggt fönster öppnas upp i lägenhet nr 4. Taproom och Bodyset får nya skyltfönster och entrédörrar. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförs. Hängrännorna på syd och österfasaden byts ut till nya. Stora Vägen 31: Personhissen vid norra huvudentrén får nya drivremmar.

En fantastisk Muralmålning utförd av Valeria Montti Colque färdigställs på Choisehusets fasad. Ett flertal brandslangar som passerat ”bäst före datum” byts ut i Fristadshuset.

Q-Material Handling Systems AB flyttar från Fristadshuset efter att ha haft lager där i 11 år. Ägandeskapet till Fristadshuset övergår till Peter Magnuson som därmed blir 4:e generationen Magnuson att äga huset. Samtidigt tas även ”Choisehuset” över av Peter.

Den årliga översynen av husets brandposter utfördes utan anmärkningar. Frigyms fläktsystem fick nya fräscha luftfilter. Nya blommor planterades vid entréer och infarter.